Diemer Apotheek

Sinds 1 september 2006 zijn de Diemer Apotheken HKZ gecertificeerd. Dit betekent dat onze werkwijze en geboden zorg voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), waarin ook de ISO 9001:2000 normen zijn opgenomen.

We werken nog meer volgens vastgestelde procedures en protocollen. Door regelmatige interne toetsing werken wij aan een optimalisering van onze dienstverlening. Daarnaast vindt er een jaarlijkse toetsing plaats door een extern instituut. Het betekent concreet een nog betere farmaceutische zorg en kwaliteit voor onze client. Uiteraard blijven suggesties voor verbetering van onze kwaliteit van harte welkom!

Ouddiemerlaan 63, 1111 GV Diemen, T 020 690 1880

www.diemerapotheek.nl