Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:

Diemerplein
Ouddiemerlaan
1111 CJ, Diemen

Versie: maart 2018 – versie 1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Diemerplein in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Diemerplein gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Diemerplein, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Diemerplein maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Diemerplein of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
NameProviderTypeExpireUrlSoort
AWSELB tag.crsspxl.com HTTP Session  diemerplein.nl/shops Functionele cookie
PHPSESSID diemerplein.nl HTTP Session diemerplein.nl Functionele cookie
_ga diemerplein.nl HTTP 2 years diemerplein.nl Analytische cookie
_gat diemerplein.nl HTTP Session diemerplein.nl Analytische cookie
_gid diemerplein.nl HTTP Session diemerplein.nl Analytische cookie
collect google-analytics.com Pixel Session diemerplein.nl Analytische cookie
_ab12# diemerplein.nl HTTP 9 months diemerplein.nl/shops Marketing cookie
_ab12# sharethis.com HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
_cc_aud crwdcntrl.net HTTP 269 days diemerplein.nl/shops Marketing cookie
_cc_cc crwdcntrl.net HTTP Session diemerplein.nl/shops Marketing cookie
_cc_dc crwdcntrl.net HTTP 269 days diemerplein.nl/shops Marketing cookie
_cc_id crwdcntrl.net HTTP 269 days diemerplein.nl/shops Marketing cookie
ab  agkn.com HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
adscores/r.pixel agkn.com Pixel Session diemerplein.nl/shops Marketing cookie
AFFICHE_W  weborama.fr HTTP 3 months diemerplein.nl/shops Marketing cookie
cm rfihub.com Pixel Session diemerplein.nl/shops Marketing cookie
cookie onaudience.com HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
csync.ashx  ml314.com Pixel Session  diemerplein.nl/shops Marketing cookie
done_redirects# onaudience.com HTTP Session diemerplein.nl/shops Marketing cookie
EE exelator.com HTTP 119 days diemerplein.nl/shops Marketing cookie
eud rfihub.com HTTP 1 year  diemerplein.nl/shops Marketing cookie
euds rfihub.com HTTP Session diemerplein.nl/shops Marketing cookie
https://pixel.onaudience.com/ onaudience.com Pixel Session diemerplein.nl/shops Marketing cookie
idsync/ex/receive/check tapad.com

Pixel

Session diemerplein.nl/shops Marketing cookie
mako_uid eyeota.net HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
NID google.com HTTP 6 months diemerplein.nl  Marketing cookie
ONPLFTRH eyeota.net HTTP Session diemerplein.nl/shops Marketing cookie
pi ml314.com HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
pxrc rlcdn.com HTTP 2 months diemerplein.nl/shops Marketing cookie
rlas3 rlcdn.com HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
rud rfihub.com HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
ruds rfihub.com HTTP Session diemerplein.nl/shops Marketing cookie
smd rfihub.com HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
TapAd_DID tapad.com HTTP 2 months diemerplein.nl/shops Marketing cookie
TapAd_TS tapad.com HTTP 2 months diemerplein.nl/shops Marketing cookie
ud exelator.com HTTP 119 days diemerplein.nl/shops Marketing cookie
uuid avocet.io HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
uuid mathtag.com HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
uuid2 adnxs.com HTTP 3 months diemerplein.nl/shops Marketing cookie
uuidc mathtag.com HTTP 1 year diemerplein.nl/shops Marketing cookie
abid entitytag.co.uk HTTP 2 years diemerplein.nl/shops Unclassified
adnxs sync.sharethis.com Pixel Session diemerplein.nl/shops Unclassified
c.gif tag.crsspxl.com Pixel Session diemerplein.nl/shops Unclassified
eyeota sync.sharethis.com Pixel Session diemerplein.nl/shops Unclassified
int/lotame sync.sharethis.com Pixel Session diemerplein.nl/shops Unclassified
json entitytag.co.uk HTTP 2 years diemerplein.nl/shops Unclassified
mediamath sync.sharethis.com Pixel Session diemerplein.nl/shops Unclassified
nlsn sync.sharethis.com Pixel Session diemerplein.nl/shops Unclassified
pxcelBcnLcy t.sharethis.com HTTP Session diemerplein.nl/shops Unclassified
pxcelPage_c010 t.sharethis.com HTTP 6 days diemerplein.nl/shops Unclassified
sharethis/1/info2 uipglob.semasio.net Pixel  Session  diemerplein.nl/shops Unclassified
wam-sync weborama.com HTTP 6 days  diemerplein.nl/shops Unclassified
wui weborama.com HTTP 3 months diemerplein.nl/shops Unclassified

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves van onze website. Aan de hand van deze informatie kunnen wij eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van onze bezoekers om hun ervaring op onze website te verbeteren. Aangezien wij alleen via Google Analytics, een dienst van Google (een derde partij), toegang kunnen krijgen tot deze informatie, hebben wij met Google een Amendement gegevensverwerking afgesloten en de voorwaarden hiervan geaccepteerd.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Diemerplein vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Diemerplein verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@diemerplein.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via (020) 31 44 888.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op voor België en Duitsland moet de laatste zin aangepast worden naar:

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.